Student

Vi bygger Sveriges
nya järnväg

Svensk Järnvägsteknik är specialister på arbete på och runtomkring järnvägen. Vi erbjuder helhetslösningar för järnvägsutbyggnad, spårbyten och kompletta BEST-entreprenader. Vi arbetar både med totalentreprenader, där vi håller i allt från projektering till utförande, och med utförandeentreprenader. Våra kunder är infrastrukturförvaltare, entreprenörer och konsultföretag i hela landet.

Svensk Järnvägsteknik är ett företag inom NRC Group, som är noterade på Oslobörsen. NRC Group består, utöver Svensk Järnvägsteknik, av NRC Rail, Segermo och Elektrobyggnad.

Nyheter

Nytt YouTube-klipp

27 mars, 2017

Se det nya YouTube-klippet som visar utförandet av spårbytet mellan Teckomatorp och Kävlinge. Klippet finns både på YouTube (sök på spårbyte Kävlingebanan) och på hemsidan under fliken referenser.

Se YouTube-klippet Spårbyte Ransta-Tillberga

23 mars, 2017

Utförandet av spårbytet mellan Ransta-Tillberga visas nu i en video på YouTube eller här på hemsidan. Videon är placerad under fliken referenser.