Student

Vi bygger Sveriges
nya järnväg

Svensk Järnvägsteknik är specialister på arbete på och runtomkring järnvägen. Vi erbjuder helhetslösningar för järnvägsutbyggnad, spårbyten och kompletta BEST-entreprenader. Vi arbetar både med totalentreprenader, där vi håller i allt från projektering till utförande, och med utförandeentreprenader. Våra kunder är infrastrukturförvaltare, entreprenörer och konsultföretag i hela landet.

Svensk Järnvägsteknik är ett företag inom NRC Group, som är noterade på Oslobörsen. NRC Group består, utöver Svensk Järnvägsteknik, av NRC Rail, Segermo och Elektrobyggnad.

Nyheter

Svensk Järnvägsteknik och Litz går samman

24 februari, 2016

Efter många år av nära samarbete tar Svensk Järnvägsteknik och Litz Entreprenad nu steget fullt ut och blir ett och samma företag. Medarbetarna från Litz förstärker den nya el-, signal-, och teleavdelning som håller på…

Nytt uppdrag överlämningsbangård Hallsbergs rangerbangård

14 februari, 2016

Svensk Järnvägsteknik har fått förtroende att genomföra utförandeentreprenad – överlämningsbangård på Hallsbergs rangerbangård i Hallsbergs kommun, Örebro län. Projektet omfattar cirka 4800 spårmeter som skall rivas och byggas nytt samt rivning och läggning av 26…