24 februari, 2016

Svensk Järnvägsteknik och Litz går samman

Efter många år av nära samarbete tar Svensk Järnvägsteknik och Litz Entreprenad nu steget fullt ut och blir ett och samma företag. Medarbetarna från Litz förstärker den nya el-, signal-, och teleavdelning som håller på…

14 februari, 2016

Nytt uppdrag överlämningsbangård Hallsbergs rangerbangård

Svensk Järnvägsteknik har fått förtroende att genomföra utförandeentreprenad – överlämningsbangård på Hallsbergs rangerbangård i Hallsbergs kommun, Örebro län. Projektet omfattar cirka 4800 spårmeter som skall rivas och byggas nytt samt rivning och läggning av 26…

10 februari, 2016

Är du vår nya kollega?

Just nu söker vi termitsvetsare/spårsvetsare och teletekniker för järnväg. Är du den vi söker? Läs mer om tjänsterna här. Kom ihåg att du alltid kan skicka in en spontanansökan. Vi kontaktar dig om din profil…

9 februari, 2016

Åtgärder inom underhållspaketet Kinnekullebanan

Kinnekullebanan Gårdsjö-Håkantorp, Bandel 552 Svensk Järnvägsteknik har på uppdrag av Trafikverket utfört omfattande underhållsåtgärder på bandel 552.   Kinnekullebanan Gårdsjö-Håkantorp i siffror: 35 000 stycken slipers för ströslipersbyte på spikspår 11 700 spårmeter, rälsbyte på skarvspår 33…

+
9 februari, 2016

Postterminal Rosersberg

På uppdrag av Trafikverket har Svensk Järnvägsteknik byggt en kombi- och postterminal vid Rosersberg, norr om Stockholm. Anläggningen är uppdelad i en postterminal som ersätter Tomteboda, en kombiterminal samt en överlämningsbangård med anslutning till Ostkustbanan….

+
9 februari, 2016

Ny mötesstation Jakobshyttan

På uppdrag av Trafikverket har Svensk Järnvägsteknik byggt en ny mötesstation förbi Jakobshyttan på bandel 522. Syftet med projektet var att öka kapaciteten skapa en mer flexibel trafikering på en annars lång och enkelspårig sträcka….

9 februari, 2016

Kinnekullebanan Gårdsjö-Håkantorp, Bandel 552

Svensk Järnvägsteknik har på uppdrag av Trafikverket utfört omfattande underhållsåtgärder på bandel 552. Kinnekullebanan Gårdsjö-Håkantorp i siffror: 35 000 stycken slipers för ströslipersbyte på spikspår 11 700 spårmeter, rälsbyte på skarvspår 33 stycken byten av passräler 18…

+
9 februari, 2016

Spårbyte Vislanda-Mosselund

Svensk Järnvägsteknik har fått i uppdrag av Trafikverket att utföra ett spårbyte på sträckan Vislanda-Mosselund. Sträckan, som är en del av Södra Stambanan, håller idag låg teknisk standard. Syftet med projektet är att öka driftsäkerheten…