Student
9 februari, 2016

Kinnekullebanan Gårdsjö-Håkantorp, Bandel 552

Svensk Järnvägsteknik har på uppdrag av Trafikverket utfört omfattande underhållsåtgärder på bandel 552.

Kinnekullebanan Gårdsjö-Håkantorp i siffror:
35 000 stycken slipers för ströslipersbyte på spikspår
11 700 spårmeter, rälsbyte på skarvspår
33 stycken byten av passräler
18 stycken inläggningar av nya övergångsräler
51 000 löpmeter rälsreglering med nya rälsvandringshinder
4 000 löpmeter omspikning av kurvor
16 000 m3 ballastkomplettering
12 000 spårmeter spårriktning, plogning och sopning
30 stycken byten av vägbeläggning i plankorsningar

Beställare: Trafikverket
Projekttid: våren år 2014 – hösten 2014
Entreprenadform: utförandeentreprenad
Status: avslutat
Kontaktperson: Daniel Nilsson