Student
+
9 februari, 2016

Ny mötesstation Jakobshyttan

På uppdrag av Trafikverket har Svensk Järnvägsteknik byggt en ny mötesstation förbi Jakobshyttan på bandel 522. Syftet med projektet var att öka kapaciteten skapa en mer flexibel trafikering på en annars lång och enkelspårig sträcka. Det var ett omfattande projekt som innefattade både mark- och BEST-arbeten.

Den största delen av markarbetena gjordes under år 2013 med jordschakt, bergschakt, fyllningar och anläggning av servicevägar med mera. Våren år 2014 inleddes BEST-arbetena med spårarbeten, inläggning av spårväxlar, utläggning av makadam, kanalisations- och kontaktledningsarbeten.

Jakobshyttan i siffror:
200 000m3 jordschakt
80 000m3 bergschakt
6 400 spårmeter
2 stycken nya spårväxlar
13 000m3 makadam
6 000 meter kanalisation
2 stycken transformatorkiosker
3 stycken signalkiosker
55 000 meter nya kablar

Beställare: Trafikverket
Projekttid: april 2013- med slutbesiktning i mars 2015
Entreprenadform: utförandeentreprenad
Omfattning: Mark och BEST-arbeten för ny mötesstation i obruten mark. Nytt dubbelspår och rivning av befintligt enkelspår.
Status: avslutat