Student
+
9 februari, 2016

Postterminal Rosersberg

På uppdrag av Trafikverket har Svensk Järnvägsteknik byggt en kombi- och postterminal vid Rosersberg, norr om Stockholm. Anläggningen är uppdelad i en postterminal som ersätter Tomteboda, en kombiterminal samt en överlämningsbangård med anslutning till Ostkustbanan. Projektet innefattade både mark- och BEST-arbeten.

Rosersberg i siffror:
8 100 spårmeter
31 stycken nya växlar
7 000 meter kanalisation
20 000m3 makadam
3 stycken nya transformatorskiosker
7 nya signalkiosker
1 nytt ställverk
180 000 nya kablar

Arbetena utfördes både inom ett totalavstängt terminalområde och på Ostkustbanan med sju stycken längre inkopplingar som milstolpar. Anläggningen kopplades in i september 2014 och projektet avslutades i sin helhet i december 2014. Driften på Terminalen startade i januari 2015 med mycket gott resultat.

Beställare: Trafikverket
Projekttid: År 2013 och delar av 2014
Entreprenadform: Utförandentreprenad
Omfattning: Mark- och BEST-arbeten för kombi- och postterminal, samt överlämningsbangård vid Rosersbergs industriområde.
Status: Avslutat
Kontaktperson: Jim Nilsson