Student
+
9 februari, 2016

Spårbyte Vislanda-Mosselund

Svensk Järnvägsteknik har fått i uppdrag av Trafikverket att utföra ett spårbyte på sträckan Vislanda-Mosselund. Sträckan, som är en del av Södra Stambanan, håller idag låg teknisk standard. Syftet med projektet är att öka driftsäkerheten och minska underhållsbehovet.

Svensk Järnvägsteknik ska byta ut 70 kilometer spår på järnvägssträckan Vislanda Mosselund, som går genom Alvesta, Älmhult, Osby och Hässleholms kommun. I projektet ingår bland annat byte av spår, räler och sliprar, rening av spårballasten och justeringar av växelförbindelser. Det är ett omfattande projekt som kommer att pågå fram till hösten år 2017. Under 2016 utförs främst markarbeten och under år 2017 veckorna 16-26 utförs huvuddelen av BEST-arbetena.

Järnvägen mellan Vislanda och Mosselund är en del av Södra Stambanan och trafikeras av både person- och godstrafik. Sträckan håller låg teknisk standard, något som tidvis påverkar trafikflödet negativt. Ombyggnationen av spåret kommer att öka driftsäkerheten och minska underhållsbehovet.

Vislanda Mosselund i siffror
70 000 spårmeter
54 kilometer bankettrensning
70 kilometer bankettbreddning

Projekt: Spårbyte Vislanda-Mosselund
Beställare: Trafikverket
Projekttid: Januari 2016 – december 2017
Entreprenadform: Totalentreprenad
Omfattning: Spårbyte och ballastrening, röjning och vegetationsavtagning, dräneringar, trumarbeten, dikningsarbeten, kabelsänkning såväl längsgående som korsande kablar som berörs av arbetena, utbyte av två stycken vägövergångar, samtliga tillhörande signal, el och kontaktledningsarbeten.
Platschef: Peter Erixon