Student
14 februari, 2016

Nytt uppdrag överlämningsbangård Hallsbergs rangerbangård

Svensk Järnvägsteknik har fått förtroende att genomföra utförandeentreprenad – överlämningsbangård på Hallsbergs rangerbangård i Hallsbergs kommun, Örebro län.

Projektet omfattar cirka 4800 spårmeter som skall rivas och byggas nytt samt rivning och läggning av 26 stycken nya växlar. Arbetet inkluderar teknikgrenarna mark, kanalisation, el, KTL, fjärrstyrning, ban, signal och tele.

Arbetet kommer att utföras under perioden mars 2016 – februari 2017.