27 mars, 2017

Nytt YouTube-klipp

Se det nya YouTube-klippet som visar utförandet av spårbytet mellan Teckomatorp och Kävlinge. Klippet finns både på YouTube (sök på spårbyte Kävlingebanan) och på hemsidan under fliken referenser.

+
27 mars, 2017

Teckomatorp-Kävlinge

På uppdrag av Trafikverket har Svensk Järnvägsteknik genomfört spårbyte samt ballastrening på bandel 926 och 927 Teckomatorp – Kävlinge år 2015. Projekt i siffror: 9800 m3 ballastkomplettering 5508 ton avfallsmassor till destruktion 10991 m3 massor…

+
22 mars, 2017

Spårbyte Ransta-Tillberga

Svensk Järnvägsteknik har på uppdrag av Trafikverket utfört spårbyte på sträckan Ransta-Tillberga. Spåret på sträckan var slitet och behövde bytas ut för att förbättra driftsäkerheten. I projektet ingick projektering, cirka 15 kilometer spårbyte och ballastrening. Signal- och elobjekt…