Student
+
22 mars, 2017

Spårbyte Ransta-Tillberga

Svensk Järnvägsteknik har på uppdrag av Trafikverket utfört spårbyte på sträckan Ransta-Tillberga. Spåret på sträckan var slitet och behövde bytas ut för att förbättra driftsäkerheten.

I projektet ingick projektering, cirka 15 kilometer spårbyte och ballastrening. Signal- och elobjekt demonterades och återmonterades, kontaktledningen justerades, en trumma byttes och övriga trummor inventerades, stängslet jordades och det genomfördes ballastutskiftning av fyra stycken växlar. Därtill byttes vägbeläggningen på samtliga plankorsningar.

Projekt: Spårbyte Ransta-Tillberga
Beställare: Trafikverket
Projekttid: Februari år 2016 – september 2016
Entreprenadform: Totalentreprenad
Omfattning: 15 400 spårmeter spårbyte och ballastrening, ballastutskiftning av fyra stycken växlar, byte av trumma, med mera.
Status: Avslutat
Platschef: Thomas Carlsson