Student
+
27 mars, 2017

Teckomatorp-Kävlinge

På uppdrag av Trafikverket har Svensk Järnvägsteknik genomfört spårbyte samt ballastrening på bandel 926 och 927 Teckomatorp – Kävlinge år 2015.

Projekt i siffror:
9800 m3 ballastkomplettering
5508 ton avfallsmassor till destruktion
10991 m3 massor för upprättande av bullervall
2 nya par iläggning övergångsräler
18 stycken byten av passräler
7296 spårmeter spårbyte och ballastrening
7296 spårmeter spårriktning, plogning
550 m urgrävning djupschakt av bankropp, bankett samt dikesrensning
7 stycken nya Strail i plankorsningar

Projekt: Spårbyte Teckomatorp-Kävlinge
Beställare: Trafikverket Investering Syd
Projekttid: April 2015 – Oktober 2015
Entreprenadform: Totalentreprenad
Omfattning: Projektering spårbyte – ballastrening 7,3 km, bankett- och dikesåtgärder, signal och kontaktledningsåtgärder, 1-års justering spår.
Status: Avslutat
Kontaktperson: Thomas Carlsson