Student

Svensk Järnvägsteknik bygger Sveriges nya järnväg. Tillsammans med våra samarbetspartners levererar vi helhetslösningar för järnvägs- om- och tillbyggnad, inklusive både mark- och bana-, el-, signal- och telearbeten (BEST). Vi har kunskap och kapacitet att utföra spårbyten och omfattande BEST-entreprenader vid nybyggnation, upprustning och ombyggnation av järnväg. Våra uppdragsgivare är infrastrukturförvaltare, entreprenörer och konsultföretag över hela landet.

Nyheter

Nytt YouTube-klipp

27 mars, 2017

Se det nya YouTube-klippet som visar utförandet av spårbytet mellan Teckomatorp och Kävlinge. Klippet finns både på YouTube (sök på spårbyte Kävlingebanan) och på hemsidan under fliken referenser.

Se YouTube-klippet Spårbyte Ransta-Tillberga

23 mars, 2017

Utförandet av spårbytet mellan Ransta-Tillberga visas nu i en video på YouTube eller här på hemsidan. Videon är placerad under fliken referenser.