Student

Svensk Järnvägsteknik bygger Sveriges nya järnväg. Tillsammans med våra samarbetspartners levererar vi helhetslösningar för järnvägs- om- och tillbyggnad, inklusive både mark- och bana-, el-, signal- och telearbeten (BEST). Vi har kunskap och kapacitet att utföra spårbyten och omfattande BEST-entreprenader vid nybyggnation, upprustning och ombyggnation av järnväg. Våra uppdragsgivare är infrastrukturförvaltare, entreprenörer och konsultföretag över hela landet.

Nyheter

Nytt namn samma organisationsnummer

7 augusti, 2017

Vi har bytt namn från Svensk Järnvägsteknik till NRC Group. Nordic Railway Construction Sverige AB är vårt nya juridiska namn och organisationsnumret är samma som tidigare, 556580-8846. Vi kommer att uppdatera vår hemsida inom kort….

Nytt YouTube-klipp

27 mars, 2017

Se det nya YouTube-klippet som visar utförandet av spårbytet mellan Teckomatorp och Kävlinge. Klippet finns både på YouTube (sök på spårbyte Kävlingebanan) och på hemsidan under fliken referenser.