Student

Personal

Ann-Louise Sundström
Ekonomichef
076-1880419
Joakim Rask
Arbetsledare kontaktledning
070-7544557
Jonas Fransson
Chef el, signal, tele - EST
070-2597241
Pär Lindberg
Projektledare signal
070-2597363
Tomas Jansvik
Projektledare kontaktledning
070-2598676
Tomas Lundmark
Projektledare elkraft
070-254 62 79
Joel Skönvall
Entreprenadchef
070-7542500
Anders Gustafsson
VD
070-5242348
Ulf Lindberg
Säkerhetschef
070-7542400
Karolina Hovelius
KMA-ansvarig
070-7542600
Desirée Börjeskog
HR-ansvarig
070-7542766
Johan Norberg
Resurschef
070-7542900
Peter Erixon
Platschef
070-7554073
Thomas Carlsson
Platschef
070-7542340
Daniel Nilsson
Platschef
070-7542300
Jim Nilsson
Platschef
070-7542430
Mattias Skönvall
Platschef
070-7540784
Mattias Rotter
Platschef Tele
070-7541705
Tommy Kjellberg
Platschef Signal
070-7542450
Filip Erixon
Entreprenadingenjör
070-7542470

Kontakt

Växel

0292-42200

E-post

info@sjtab.se

Företagsadress

Svensk Järnvägsteknik AB
Verkstadsgatan 1, 702 27 Örebro
info@sjtab.se
+46 (0) 292 – 422 00

Faktureringsadress

Vi föredrar e-faktura.
Har du inte möjlighet att skicka e-faktura kan du skicka en PDF-faktura till faktura@sjtab.se eller med posten

Svensk Järnvägsteknik AB
FE 509
751 75 Uppsala

Märk fakturan med referens, eventuellt projektnr och kostnadsställe.
Fakturafrågor maila till: faktura@sjtab.se

Orgnr: 556580-8846

Besöksadress

Verkstadsgatan 1
70227 Örebro